петък, 25 април 2014 г.

Universum


...

Отсъствието на жената - още топло -
разпускаше на кактуса бодлите.
Помръкваше лицето на мъжа.

Нима и празнотата хвърля сянка?

Добромир Тонев