сряда, 9 юни 2010 г.

Литература и Виенски Акционизъм

...

В съвременната литература се появяват творби, в които, алегорията вече не почива върху традиционната метафора, която “вдъхва” живот на неудошевени предмети, а е физиологична и органична. Понякога, като художествено средство за въздействие и предаване на послания, се използват органи, секрети... физиологични състояния, които обаче, както могат да имат самостоятелно място като Означаващи в качеството си на частични обекти, така и участват в образуването на идиоми и на мета - ниво препращат асоциативно към душевни стоянияния. Въздействат едновременно физически и ментално.
Такива литературни творби могат да бъдат отнесени както към „Виенския акционизъм” , така и към един раздел в модерния танц и балет, така наречения “физикъл театър”.
Аз ги наричам "Вербален Виенски акционизъм".
Думите в тези литературни творби са живи същества, които се излагат на показ, разголват се, еротично или като пред лекар... насаме пред прозореца... или в банята… на площада... понякога се “разкрачват” , понякога “отделят и споделят секрети”, предизвикват телесни усещания, въздействат - сексуално и агресивно, хвърлят зрителя по един зашеметяващ начин, така както “виенският акцеонизъм ” го прави, в изначални духовни преживавания, което вторично препраща към личните отговори на екзистенциални въпроси:
тези за самотата, любовта, страхът, преодоляването на себе си, какъв е смисълът на живота и на нашето съществуване, до колко зависим от нашите решения и тези на околните... що е то свободен избор и до колко, всичко, което ни сполетява е предначертана съдба...

...

...